PCP helpt al meer dan 28 jaar gezonde mensen en mensen met lichamelijke ongemakken om meer grip te krijgen op hun fysieke gezondheid binnen werk, sport en dagelijks leven. Wij vragen uw inzet en motivatie en geven daar regie over uw gezondheid en zelfredzaamheid voor terug.


Blessures bij hardlopers komen veel voor en zijn vervelend omdat het je kan hinderen in je sport en dagelijks leven. PCP helpt sporters graag om blessures te voorkomen, verhelpen of te verminderen. Wij vragen uw inzet en motivatie en geven daar regie over uw blessure voor terug.


Heeft u een chronisch ziekte of aandoening? Bent u niet meer zelfredzaam? Heeft u de behoefte om zolang mogelijk thuis te blijven wonen? De therapeuten van PCP geven ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie. PCP bepaalt daarbij de richting, u bepaalt de koers! Neem de regie in eigen hand en neem contact op ons op.


Als cliënt wilt u zekerheid m.b.t. de kwaliteit van de geboden behandeling. U krijgt bij PCP “best practice” paramedische zorg. Testen, trainen en behandelen altijd volgens de meest moderne en op de wetenschap gebaseerde 'evidence based' inzichten. Efficiënt, effectief en onderbouwd.


Heeft u last van spieren, botten en/of pezen in uw werk? Heeft u als bedrijf een hoog ziekteverzuim? PCP helpt organisaties en medewerkers om meer grip te krijgen op gezondheid en vitaliteit. Met behulp van de stoplichtmethode en de quickscan (RI&E) brengen wij de knelpunten in kaart. Wat volgt is een voorlichting, instructie- en training op maat. Persoonlijk, snel en volgens de laatste (branchespecifieke) inzichten.